(1)
Aslam, K.; Mulia, I.; Mahardika, H. D.; Ariski, R.; Istiqomah, N.; Kholifah, A. N.; Astuti, R.; Hidayat, S.; Alhafidh, A.; Azka, F. M. Penguatan Keimanan Dan Pengetahuan Masyarakat Dusun Bengkak Dalam Rangka Program Berkelanjutan KKN 220 Melalui Mini Perpustakaan Dan Pemberian Buku Bacaan Islami. abdimas 2019, 1, 33-36.