H, M. R., A, M. W., Rahmah, N., Ma’rufah, H., W, E. D., R, H. H., Y, A. S. R., Audina, N., Nurokhim, N., & Habibah, U. (2019). Kajian Empiris Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga terhadap Nilai Kearifan Lokal Tradisi Rasulan Gunung Kidul. Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat , 1(1), 113-115. Retrieved from http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/abdimas/article/view/184