Sugiasih. 2023. “STATISTICAL DATA OF COMFORT LEVEL PROVINCE OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, INDONESIA”. Sunan Kalijaga Journal of Applied Mathematics 1 (1):1-10. https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/8.